Uncategorized

ครอบครัวผลาศักดิ์

214 210 211 212 213

 

1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00-09.00 น.
ครอบครัว “ผลาศักดิ์”  คุณสุวิทย์-คุณรัตนา ผลาศักดิ์  มอบให้กัลยาณมิตร คุณคำกลิ้ง คล้ายสังข์,คุณทรงพล โสมชุมภู และคณะ  จัดเตรียมกาแฟ,โอวัลติน,ขนมปัง,กล้วย,ขนมครก ถวายผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มจร  วังน้อย อยุธยา อนุโมทนาบุญ สาธุ

Close