Uncategorized

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานบริการชุมชน

ban2

 

857

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานบริการชุมชน  จัดโดย ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ส่วนธรรมนิเทศ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งอยู่ ณ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

Close