Uncategorized

วันมาฆบูชา มหาจุฬาอาศรม

pai1 pai2 pai3 pai4 pai5

วันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. คณะอุบาสกอุบาสิการ่วมทำบุญ โดยมี พระมหาไพโรจน์ กนโก แสดงพระธรรมเทศนา เนื่องด้วยวันมาฆบูชา ณ มหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เวลา 20.00 น. พระมหาอุทัย พลเทโว รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ เป็นผู้นำคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกา เวียนประทักษิณ รอบอุโบสถและเจริญภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา

 

Close