กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ อุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

buddha1 buddha2 buddha3 buddha4

32 รูปภาพ · Updated 7 วันที่แล้ว

คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ได้จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ตั้งแต่วันที่ 16 – 27 ธันวาคม 2559

ณ อุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มีเจ้าภาพมาร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ที่เข้าอบรมกัมมัฏฐานอย่างไม่ขาดสาย

ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ เจ้าภาพมา ณ โอกาสนี้

Close