Uncategorized

15 มีนาคม 2561

op1 op4 op5 op6 op7

 

15 มีนาคม 2561 เวลา 11.15 น. 
รศ.ดร.สุทธิพงษ์-คุณนำพร-นายนนทชัย-ดช.ชวณัฐ ศรีวิชัย ทำบุญคล้ายวันเกิด วันที่ 16 มีนาคม 2561  ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 3,000.-(สามพันบาทถ้วน) ถวายภัตตาหารเพลแด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต 306 รูป  ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มจร วังน้อย อยุธยา  พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวอนุโมทนาคาถา

 

Close