Uncategorized

17 มีนาคม 2561

ma1 ma2 ma3

17 มีนาคม 2561 เวลา 10.40 น.
ศาสนพิธีการ โดยอาจารย์สมชาย บุญสุ่น นำคุณแม่กนกรัตน์ เที่ยงทางธรรม,คุณทรงศักดิ์-คุณบุญศรี เทพสุวรรณวร และครอบครัว ญาติมิตร  ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหารเพล 40,000.-(สี่หมื่นบาทถ้วน) ประกอบพิธีศาสนพิธี กล่าวคำถวายภัตตาหารเพล ทำบุญอุทิศให้กับญาติที่ล่วงลับ-เจ้ากรรมนายเวร-สรรพสัตว์ทั้งหลาย  โดยมี พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผอ.ส่วนธรรมนิเทศ  เป็นประธานสงฆ์ประกอบพิธี ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มจร วังน้อย อยุธยา

Close