Uncategorized

20 มีนาคม 2561

bh bha2 bha3

20 มีนาคม 2561

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและพระนิสิต 180 รูป  โดยมี พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ เป็นประธานกล่าวสัมโมทนียกถา ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มจร  อยุธยา

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลวันนี้  คุณพรศรี-คุณสุจิน วัฎฎานุรักษ์ และครอบครัว  ทำบุญเพื่อสิริมงคลแก่ชีวิต-ครอบครัว  ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนกิจกรรมมหาวิทยาลัย จำนวน 10,000.-(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

Close