Uncategorized

คณะศิษย์พระอาจารย์ชุมพล

nong1 nong2

อาจารย์นงลักษณ์ อิสโร และคณะศิษย์พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ เจ้าภาพกระเช้า-เครื่องไทยธรรม-หนังสือ ถวายพระอุปัชฌาย์โครงการบรรพชาสามเณร และบวชเนกขัมมจาริณี ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 7 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  วันที่ 25 มีนาคม 2561 ณ อุโบสถกลางน้ำ มจร วังน้อย อยุธยา  โดยมี พระเดชพระคุณ พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เป็นประธานรับมอบ ณ ห้องประสานงาน อาคารหอฉันชั้น 2 มจร วังน้อย อยุธยา

 

Close