Uncategorized

22 มีนาคม 2561

n n2 n3

22 มีนาคม 2561

พระมหานพดล อาสโภ เจ้าอาวาสวัดน้อยนอก,เจ้าคณะตำบลบางกระสอ จังหวัดนนทบุรี และญาติโยม เป็นเจ้าภาพถวายไอศครีม ผู้บริหารหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 63 ณ อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มจร วังน้อย อยุธยา 

Close