Uncategorized

27 มีนาคม 2561

pi1 pi2 pi3

เจ้าภาพถวายภัตตาหารผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระนิสิต
ณ อาคารหอฉัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
ประจำวันอังคาร ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

คณะ คุณสมชาย บริสุทธิ์ และครอบครัว
– ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร (ขนมจีน-น้ำยากะทิ-น้ำยาป่่า,พุดนิ้งนมสด,เค้กส้ม,ข้าวสาร, และน้ำดื่ม)
– ปรารภ ทำบุญคล้ายวันเกิด น.ส.ปุณยนุช บริสุทธิ์
– ที่อยู่ คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี

ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาศรัทธา ที่ร่วมทำบุญกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ ด้วยเดชานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอานิสงส์แห่งทานบริจาคนี้ จงส่งผลบันดาลให้ท่านปราศจากสรรพโรคาพาธภัยพิบัติอุปัทวันตราย และเจริญยิ่งด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกทิพาราตรีกาล เทอญ

(หมายเหตุ : ที่มาของภาพและข่าว : ธรรมวิจัย มจร) 

 

Close