Uncategorized

จรรยาบรรณสื่อและการเป็นผู้ประกาศแบบมืออาชีพ

sa1 sa4

sa3

เรื่อง “จรรยาบรรณสื่อ” บรรยายโดย คุณสุพัชรินทร์ ชาญช่างเหล็ก หัวหน้าผู้ประกาศข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT  ในเวลา 09.30-11.30 น. และเรื่อง “การเป็นผู้ประกาศแบบมืออาชีพ” บรรยายโดย คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในเวลา 14.00-17.30 น.โครงการสัมมนา “เทคนิคการนำเสนอข่าวยุค 4.0   ณ อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มจร.วังน้อย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

Close