Uncategorized

29 มีนาคม 2561

01P 02P 03P 04P 05P 06P 07P

โครงการบรรพชาสาเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 7 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นพระอุปัชฌาย์บรรพชาสามเณร ณ อุโบสถ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
______________________________________________
ภาพข่าว: กลุ่มงานธรรมวิจัย
29/03/2561

 

Close