Uncategorized

31 มีนาคม 2561

11k 12k 13k 14k 15k

 

วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.

ประกอบพิธีปลงผมนาคสามเณรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 14 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  โดยมี พระมหาอุทัย  พลเทโว รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มจร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ขลิบผมนาคสามเณร  

Close