Uncategorized

1 เมษายน 2561

mn11 mn12 mn13

วันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น.
ประกอบพิธีบรรพชาสามเณรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 14 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น เขต 2 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พระครูโสภิตชลธาร  เจ้าคณะตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นพระอุปัชฌาย์

นายจำลอง  แก้วมี นายกฯอบต.พญาเย็น และ นางปฏิมา  สังฆะมณี นายกฯอบต.มวกเหล็ก และคุณพัชรี  กองชนะ แม่บ้านนายกฯอบต.ลำพญากลางร่วมอุปถัมภ์โครงการฯ ดังกล่าว

Close