Uncategorized

พระราชวิเทศปัญญาคุณ(เหลา ปญฺญาสิริ)

hh0

as2

hh1 hh2

พระราชวิเทศปัญญาคุณ (เหลา  ปญฺญาสิริ) เยี่ยมโครงการอบรมพระธรรมฑูต รุ่นที่ 24

โดยมี พระนิคม  ขมจิตฺโต รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มจร ให้การต้อนรับ

Close