Uncategorized

สงกรานต์ปี2561

su1 su2 su3

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย (สงกรานต์ ๒๕๖๑) พนักงานสวัสดิการโรงครัว กลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
ร่วมสรงน้ำผู้บริหาร โดยมีพระสุธีวีรบัณฑิต,ดร.เป็นประธาน ทั้งรับพรปีใหม่ไทยเป็นอบอุ่น ชื่นมื่น ชุ่มฉ่ำโดยทั่วกัน

Close