Uncategorized

พระเทพปฏิภาณวาที มอบเครื่องบริโภค

vi1 vi2 vi3

บริษัท แหลมทองสหการ จํากัด นำโดย

พระเทพปฏิภาณวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

เจ้าคณะเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

– สมทบกองทุนภัตตาหารพระนิสิต

– มอบเครื่องบริโภคเป็นเนื้อไก่ จำนวน ๔๐๐ กิโลกรัม

Close