Uncategorized

23 เมษายน 2561

h1 h2h1

23 เมษายน 2561 เวลา 07.00-09.00 น.
พนักงานสวัสดิการโรงครัว กลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศ จัดทำก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใส โดยมีคุณอัจฉราภรณ์ กิ่งเพชร และครอบครัว เจ้าภาพกาแฟ,โอวัลติน,ขนมปัง ถวายแด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย,พระนิสิต และพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24  จำนวน 125 รูป  ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

 

Close