Uncategorized

29 เมษายน 2561

mn1 mn2

 

29 เมษายน 2561 เวลา 18:38 น. ·
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เจ้าภาพคือ บริษัท มาสเตอร์ไนซ์ จำกัด ทำบุญอุทิศให้ คุณรัตนา ศิริพจนากุลและญาติที่ล่วงลับ จ้ากรรมนายเวร สรรพสัตว์ทั้งหลาย ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหารเพล 6,000.- (หกพันบาทถ้วน) พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร เป็นประธานกล่าวสัมโมทนียกถา ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Close