Uncategorized

วันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๖

31716603_2084552715094519_4183080790894051328_n

jum1 jum2 jum3

วันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่า มจร และมูลนิธิจำนงค์ ทองประเสริฐ ขอเชิญร่วมงาน “วันจำนงค์ ทองประเสริฐ” ครั้งที่ ๑๖ 
ณ อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อยุธยา

Close