Uncategorized

พนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือปฏิบัติธรรม

po1 po2 po3

โครงการใฝ่ธรรมะนำองค์กรเป็นสุข เทศบาลเมืองหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พระมหาอุทัย พลเทโว รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ เป็นผู้ดูแลอำนวยการให้โครงการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

Close