Uncategorized

30 พฤษภาคม 2560

mb1

mb3

 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย+พระนิสิต+พระธรรมทูตสายต่างประะเทศ รุ่นที่ 24 และพระวิทยากร (330 รูป) พิจารณาอาหาร โดยมี พระเดชพระคุณ พระสิริชัยโสภณ ผอ.ส่วนหอสมุดกลาง,พระเดชพระคุณ พระศรีธรรมภาณี,ดร. ผอ.สำนักงานพระสอนศีลธรรม,พระเดชพระคุณ พระศรีศาสนบัณฑิต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ (ประธานสงฆ์) ผอ.ส่วนธรรมนิเทศ  เจ้าภาพถวายข้าวมันไก่ จำนวน 180 กล่อง คือ: นายแพทย์ วโรดม สิทธิมนต์อำนวยและนางสาวธนพร วัฒนเดช
**************************
ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
30/5/2018

Close