Uncategorized

10 มิถุนายน 2561

sung1 sung2 sung3

 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย+คณาจารย์+เจ้าหน้าที่+พระนิสิต (85 รูป) โดยมี พระสังคม กิตฺติญาโณ (ประธานสงฆ์) ประกอบพิธีพิจารณาอาหาร+ทำภัตกิจ+อนุโมทนาคาถา
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ประกอบด้วย:
1.คุณพ่อสถิต-คุณแม่ระพีร์-คุณอรรถพัชร์ สิรมาศพันธน์ (ทำบุญคล้ายวันเกิด:คุณอรรถพัชร์ สิรมาศพันธน์) บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหารเพล 10,000.-
2.คุณคุณากร อุดมเดช และครอบครัว/ร.ต.พเนตร มะลิต้น/
พันตรีปรีชา-คุณนุชรีย์-นางสาววิบูลย์วรรณ-นายธนศักดิ์ ตั้งภูเบศร์ (ทำบุญเพื่อสิริมงคลแก่ชีวิต-ครอบครัว-หน้าที่การงาน) นำภัตตาหาร+ขนม+ผลไม้ มาร่วมสมทบถวายแด่พระสงฆ์
ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
***********************
ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
10/6/2018/เวลา 11.15 น.

 

Close