Uncategorized

11 มิถุนายน 2561

si1 si2 si3 si4 si5

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต (335 รูป) โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาคาถา
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล คือ:
นางสาวทัศวรรณ กล้ารบ และญาติมิตร ทำบุญเพื่อสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวและทำบุญอุทิศให้บรรพบุรุษ เจ้ากรรมนาเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
***********************
ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
11/6/2018

Close