Uncategorized

14 กรกฎาคม 2561

th0 th1 th2

 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ (13 รูป) พระนิสิตเถรวาท (132 รูป) พระนิสิตมหายาน (24 รูป) รวมทั้งสิ้น 169 รูป (กระทำภัตกิจ)

เจ้าภาพร่วมสมทบถวายภัตตาหาร คือ คุณแม่อำไพ-คุณกนกวรรณ กลิ่นสุวรรณ และครอบครัว ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 5,000.-

พระครูปลัดถิรธัมม์ ถิรธมฺโม รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ  เป็นประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา

ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
————————————–
ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
14/7/2018/เวลา 11.15 น.

 

 

Close