Uncategorized

13 กรกฎาคม 2561

mt1 mt2 mt3

คุณอรวี ร้านฉัตรชัยอาหารสัตว์และคณะ ได้ระลึกนึกถึงบิดามารดาที่ได้ล่วงลับไปแล้ว วันนี้จึงได้ถือโอกาสมาถวายสังฆทาน ทำบุญอุทิศให้บิดามารดา

โดยมี พระมหาไพโรจน์ กนโก เจ้าหน้าที่กลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม ส่วนธรรมนิเทศ มจร รับเครื่องไทยธรรม ณ มหาจุฬาอาศรม ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

 

Close