Uncategorized

แปลงนาสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

na1

na2

 

 

 

na3na2na3na4

โครงการแปลงนาสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน

ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

Close