Uncategorized

เจ้าภาพก๋วยเตี๋ยวและนมไทยมิลค์(THAI MILK)

as0 as01 as1 as2 as3 as4 as5

 

เจ้าภาพวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วย 
1.ท่านนายกฯปฏิมา สังฆมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
2.คุณพัชรี กองชนะ และครอบครัว   
ได้นำก๋วยเตี๋ยวและนมไทยมิลค์(THAI MILK) มาถวายเพลแค่คณะพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณร
ที่ได้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ มหาจุฬาอาศรม
ระหว่างวันที่ 16-22 กรกฎาคม 2561

http://www.thaimilk.com

Close