ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลสร้างบุญบารมี สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

dm0 dm1 dm2

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลสร้างบุญบารมี สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่อยู่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

Close