Uncategorized

6 สิงหาคม 2561

ba1 ba2 ba3 ba4 ba5

พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มจร

ประธานพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมข้าราชการกองทัพเรือ

ณ มหาจุฬาอาศรม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เมือวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น.

——————————————————————

 

 

Close