Uncategorized

วันแม่แห่งชาติ

11 12 13 14 15

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติ กลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ได้จัดกิจกรรม เสริมธรรม เสริมปัญญา ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน โดยมีอุบาสกอุบาสิกา ร่วมกันมาปฏิบัติ ทำวัตรสวดมนต์ ฟังธรรม และเจริญจิตภาวนา ณ ห้องปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ อาคารหอฉันชั้นสอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

Close