Uncategorized

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก

l00 l01 l02

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก จำนวน 300 คน ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561

ณ มหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

Close