ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

นางกาญจนา ล้อสุวรรณ และครอบครัว นิมนต์พระสงฆ์จำนวน  9 รูป สวดพระพุทธมนต์   ทำบุญอุทิศให้ นายปิยกฤษฏิ์ จันทนวิลัย

ac1 ac2 ac3 ac4 ac5

 

นางกาญจนา ล้อสุวรรณ และครอบครัว นิมนต์พระสงฆ์จำนวน  9 รูป สวดพระพุทธมนต์  

ทำบุญอุทิศให้ นายปิยกฤษฏิ์ จันทนวิลัย  ณ ห้องพิธีการ 1 อาคารหอฉันชั้น 2

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา

โดยมี พระอาจารย์วิชัย อคฺคธมฺโม เป็นประธานสงฆ์ในการสวดพระพุทธมนต์

Close