Uncategorized

21 สิงหาคม 2561

mu1mu2mu3 01 02 03

21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.

พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร.

บรรยายธรรมและแนะแนวทางในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ให้แก่ข้าราชการกรมราชทัณฑ์

วันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 ณ มหาจุฬาอาศรม. อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

——————————————-

Close