Uncategorized

ทำดีด้วยใจ

g0 g1 g3 g4

พนักงานสวัสดิการโรงครัว

กลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศ 

แผนกจัดเตรียมสถานที่ อาหาร ปฏิบัติการ 5 ส

1.สะสาง-ทำให้เป็นระเบียบ
2.สะดวก-วางของในที่ที่ควรอยู่
3.สะอาด-ทำความสะอาด
4.สุขลักษณะ-รักษาความสะอาด และ
5.สร้างนิสัย-ฝึกให้เป็นนิสัย
——————————-
ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ

30/8/2018/เวลา 13.30 น.

 

Close