Uncategorized

7 กันยายน 2561

ma1 ma2 ma3   ศาสนพิธีกร (อาจารย์สมชาย บุญสุ่น) นำคุณพ่อมนตรี-คุณสมทรัพย์ ทรัพย์สกุล-ญาติธรรม ประกอบพิธีไหว้พระ/รับศีล/กล่าวคำถวายสังฆทาน ครั้งที่ 67 (ข้าวสาร 20 กระสอบ/ปลากระป๋อง 200 กระป๋อง/น้ำดื่ม 240 ขวด) และถวายภัตตาหารเพล โดยมี พระครูปลัดถิรธัมม์ ถิรธมฺโม รองผอ.ส่วนธรรมนิเทศ (ประธานสงฆ์ให้ศีล-รับประเคน)
—————————–
ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
—————————–
ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ 7/9/2018/เวลา 10.30 น.

Close