Uncategorized

1ตุลาคม 2561

mc1 mc2 mc3 mc4 mc5

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต (เถรวาท+มหายาน) ถวายมุทิตาสักการะ…พระราชประยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี เนื่องในอายุวัฒนมงคลครบ 58 ปี วันที่ 28 กันยายน 2561 นำโดย พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
—————————-
ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
—————————-
ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
1/10/2018

 

Close