ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

ครอบครัว ขวัญกิจบริรักษ์ นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญวันคล้ายวันเกิด

m0 m1 m2 m3 m4

 

ครอบครัว ขวัญกิจบริรักษ์ นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

ทำบุญคล้ายวันเกิด นางสาวพนิดา ขวัญกิจบริรักษ์

ณ ห้องพิธีการ 1 อาคารหอฉันชั้น 2..พระมหาเมธา จนฺทสาโร,ดร.

ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ เป็นประธานสงฆ์ในการเจริญพระพุทธมนต์

พระเดชพระคุณ พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการ

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม กล่าวอนุโมทนาคาถา

 

 

 

Close