Uncategorized

10 ตุลาคม 2561

 

mv0

mv3mv1

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ประกอบด้วย:
1.คณะศิษยานุศิษย์ พระอาจารย์สมชาย นนฺทโก วัดหนองรี อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.คุณบุญเสริม-คุณนาฏฤดี พรงาม และครอบครัว (บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 11,000.-)
3.คุณเพชรลดา พันเลิศพิริยะกุล และครอบครัว
4.แม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี และคณะชาวจีนฮ่องกง (บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 20,000.-/บริจาคปัจจัยสร้างวัดมหาจุฬาฯ 50,000.-)
5.คุณแม่เครือวัลย์ งามเมืองปัก (พี่สาว)/คุณพ่อสวัสดิ์ ไอศุริยสมบัติ (น้องชาย)
—————————
ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
————————–
ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
10/10/2018

Close