Uncategorized

20 ตุลาคม 2561

mv1 mv2 mv3

mv4 mv5

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโม+อนุโมทนาคาถา)
—————————-
เจ้าภาพถวายภัตตาหาร ประกอบด้วย:
1.พ.อ.(พิเศษ) สง่า-ดร.ลิ้นจี่ สุขสุโชค และลูกหลาน+ญาติ (ทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 89 ปี พ.อ.(พิเศษ) สง่า สุขสุโชค) บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 35,000.-
2.คุณกานต์ศริน เกิดพุฒ และครอบครัว/คุณวันเพ็ญ เพ็งสุข และครอบครัว/คุณมาลินี สถิรพันธุ์ และครอบครัว บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 3,000.-
3.คุณวรรณวิมล พากย์ฉันทวัจน์-คุณพิมพ์วิมล สระมัจฉา (ถวายสังฆทาน)
4.สถาบันวิปัสสนาธุระ นำโดย พระราชสิทธิมุนี วิ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ (ตักบาตรสามเณร)
5.สหกรณ์ออมทรัพย์มหาจุฬา จำกัด นำโดย ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ มจร. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร (ตักบาตรสามเณร)
—————————
ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
————————–
ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
20/10/2018

Close