กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดงานสวดมนต์ปีใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ ปี 2560 ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

new000 new00 new02 new03 new04 new05 new06

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดงานสวดมนต์ปีใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ

ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ อุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Close