Uncategorized

13 พฤศจิกายน 2561

ana

พระเดชพระคุณ พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ. (สมรักษ์ อนาลโย) วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และคณะศิษย์ บริจาคข้าวสาร 1,000 กก. เข้าโรงครัวมหาวิทยาลัยทุกเดือน

กลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม กราบขออนุโมทนาบุญ สาธุ

—————————————————-

ที่มาของภาพ: วัดสุทธาวาส วิปัสสนา
13/11/2018

 

Close