Uncategorized

6 ธันวาคม 2561

mc0mc000 mc00 mc1 mc2 mc3 mc4

พระศรีธรรมภาณี,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา)

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล คือ คุณรักษ์วรินทร์ ปัญญาเนรมิตดี และครอบครัว (บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 9,000.-)

ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
————————————–
ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
6/12/2561

 

Close