ทำบุญกับมหาจุฬาฯเจ้าภาพประจำวัน

คุณเนาวรัตน์ อุดมศิริรัตน์ และครอบครัวได้ปรารภการทำบุญวันคล้ายวันเกิด ร่วมเป็นเจ้าภาพภวายภัตตาหารแด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต

v2 v3 v6   คุณเนาวรัตน์ อุดมศิริรัตน์ และครอบครัวได้ปรารภการทำบุญวันคล้ายวันเกิด

ได้ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ จำนวน 92 รูป ณ อาคารหอฉัน ชั้น 2

มจร  ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ได้รับความเมตตากล่าวสัมโมทนียกถาโดย  พระครูวินัยธรณรงค์ ฐิตจาโร 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชิโนสารามวรวิหาร  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เมื่อวันอาทิตย์ ที่  8 มกราคม พ.ศ. 2560

…………………………………………………………………………………..

2017.01.08  11.36.51

Close