Uncategorized

19ธันวาคม2561

b01

ศาสนพิธีกร (สมชาย บุญสุ่น) นำคณะเจ้าภาพประกอบพิธีไหว้พระ/รับศีล/กล่าวคำถวายภัตตาหารแด่พระวิปัสสนาจารย์+คณาจารย์+เจ้าหน้าที่+พระนิสิต จำนวน 350 รูป โดยมี พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. ผอ.สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม (ประธานสงฆ์ให้ศีล) เจ้าภาพประกอบด้วย:
1.ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ (บ้านเพชรบำเพ็ญ) บริจาคน้ำดื่มตลอดโครงการ
2.มูลนิธิโพธิวัณณา โดย พระคมสันต์ สิริธมฺโม
3.พลโท ปชัญญ์ ตุลยานนท์-คุณอัชฌา สกุลไทย์
4.คุณเฉลิม-คุณสำรวย จันทร์ขำ และครอบครัว/ดช.กศิดิภัทร-ดญ.ธันย์ณิชา กลิบลัดดาวัลย์
5.คณะศิษยานุศิษย์ พระอาจารย์สมชาย นนฺทโก วัดหนองรี อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
6.บริษัท วัชรทรัพย์ปิโตเลี่ยม จำกัด (คุณธานี เมฆานุพักตร์/คุณวัชราภรณ์ เมฆานุพักตร์/คุณรัตนา เมฆานุพักตร์)
7.แม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี และคณะชาวจีนฮ่องกง (บริจาคปัจจัยสมทบกองทุนภัตตาหาร 50,000.-)
8.คุณกาญจนวรรณ แก่นทองแดง และครอบครัว/คุณวิจินตา สารอักษร และครอบครัว/คุณอัปสร หิรัญยศิริ และครอบครัว/คุณปิยะดา เชาว์พานิช และครอบครัว/คุณจารุภา ธนิชานนท์ และครอบครัว
9.คณะคุณปุ๊ และคณะญาติธรรม
10.คณะพุทธศาสนิกชน

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
19/12/2018

 

 

Close