Uncategorized

3 มกราคม 2562

199 200 201 206202 203 204 205

 

คุณพ่อมนตรี-คุณสมทรัพย์ ทรัพย์สกุล ถวายสังฆทาน ครั้งที่ 71 ประกอบด้วย ข้าวสาร 20 กระสอบ,ปลากระป๋อง 200 กระป๋อง,น้ำดื่ม 240 ขวด

ศาสนพิธีกร (สมชาย บุญสุ่น) นำคณะเจ้าภาพ (คุณพ่อมนตรี-คุณสมทรัพย์ ทรัพย์สกุล,คุณพ่อณรงค์-คุณแม่เปรมจิตร อยู่โต)

ประกอบพิธีไหว้พระ รับศีล กล่าวคำบูชาข้าวพระพุทธถวายภัตตาหาร โดยมี พระมหาสมคิด คมฺภีรเมธี เจ้าหน้าที่กลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศ ให้ศีลรับประเคน

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
3/1/2019

 

Close