Uncategorized

17 มกราคม 2562

633 634 635 638 639

ประมวลภาพพิเศษ “มอบของขวัญปีใหม่ 2562” 

พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ประธาน) และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ระดับสำนักและกอง ร่วมในพิธีมอบของขวัญปีใหม่ 2562 แก่พนักงานสวัสดิการโรงครัว (กลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศ) เพื่อขวัญกำลังใจ และให้โอวาท โดยมีประโยคเด็ดที่ว่า: “ทำงานอะไรขอให้รักษาใจของตนเองให้สมบูรณ์ให้ดีที่สุด ไม่ต้องสนใจคำนินทาว่าร้ายของคนอื่น”

ณ ห้องพิธีการ 3 อาคารหอฉันชั้น 2 มจร.วังน้อย

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
17/1/2019

 

Close