ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี… มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย…ประจำปี 2559

 

M-2558

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี… มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย…ประจำปี 2559

ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศ หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย

สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-ท่าพระจันทร์ ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนาศาสนาแคมป์สน” เลขที่ 155-2-12576-5 

ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนามหาจุฬาอาศรม” เลขที่ 155-2-12577-3 ประเภทออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยจะได้ออกใบอนุโมทนาบัตร

ให้แจ้ง ชื่อ-นามสกุล/ที่อยู่/ เบอร์โทรศัพท์ ให้ชัดเจน  แจ้งมาที่โทรศัพท์ 035-248-034 

Close