Uncategorized

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน(The summer novice ordination project)

901

 

36 37

ขอเชิญผู้ปกครองและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา นำบุตรหลานอายุระหว่าง 8 – 14 ร่วมบรรพชาในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 15

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 15 เมษายน 2562

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทำบุญอุปถัมภ์โครงการได้ที่ ธนาคารทหารไทย สาขาท่าพระจันทร์

ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนามหาจุฬาอาศรม” เลขบัญ 155-2-12577-3 สอบถาม โทร 083-7388091,081-8166064, 062-9954561

———————————————————————————-

Inviting parents and Buddhists who have faith

Bring children between the ages of 8 – 14, join the ordination in the summer novice ordination project,

model 15

Between 30 March – 15 April 2019

At Maha Chula Ashram Practice Center, Phaya Yen Subdistrict, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima Province

Make donations at TMB Bank Tha Phra Chan Branch  Bangkok, Thailand

Account name “กองทุนพัฒนามหาจุฬาอาศรม”

Number 155-2-12577-3

Contact Call 083-7388091,081-8166064, 062-9954561

 

 

 

 

Close