Uncategorized

พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร.

mc11 mc12 mc13

26 กุมภาพันธ์ 2562

คุณแม่เครือวัลย์ งามเมืองปัก (พี่สาว), คุณพ่อสวัสดิ์ ไอศุริยสมบัติ (น้องชาย) ถวายเครื่องครัว มีผัก,น้ำมันพืช,ไก่,ข้าวสาร,น้ำปลา 

มีท่านพระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ เป็นประธานสงฆ์รับประเคน)

ณ อาคารหอฉันชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพโดย: นาควโร รัตนภูมิ
26/02/2019

 

Close